dinsdag 7 februari 2017

Noordelijke bezoekers

In deze Blog aflevering, toon ik wat foto's van soorten uit Noordelijke landen, die vanaf eind oktober ons land aandeden.
Op Texel zagen Frans en ik niet alleen een prachtige nagenoeg witte Kerkuil op ons af komen en over ons heen vliegen, maar vonden wij (na een tip van Marc Plomp, die wij hadden geïnformeerd over de erg lichte Kerkuil) bij de Slufter, Strandleeuweriken en IJsgorzen.
Strandleeuwerik, Texel Slufter
IJsgors, Texel Slufter
IJsgors, Texel Slufter
Strandleeuwerik, Texel Slufter

Mannetje Eider met Wilde eenden, Texel Slufter
Bij de eerste koude periode begin november verschenen met name langs de Hollandse kust, groepen Pestvogels en werden twee Dwerggorsjes ontdekt bij Noordwijk langs de Achterweg.
Pestvogel, IJmuiden

Pestvogels vliegen terug naar hun rustplaats, na het foerageren op struiken met bessen , IJmuiden
Pestvogel toont kuif
Pestvogel, IJmuiden
De Dwerggorzen van Noordwijk heb ik diverse malen bezocht, omdat ik weg ben van gorzen en Dwerggorzen heel erg mooie vogeltjes vind. Bij mijn tweede bezoek,  riep iemand "twee Grote Barmsijzen": net achter een struik foerageerden inderdaad twee Grote Barmsijzen op uitgebloeide bloemstengels. De gorsjes moesten toen even wachten: Grote Barmsijs wordt namelijk steeds minder gezien in ons land en verdient feitelijk een breder podium.

Ochtendrijp aan de Achterweg bij Noordwijk

Grote Barmsijs, Noordwijk
Grote Barmsijs, Noordwijk
Nadat ik samen met Don deze vogels van vrij dichtbij had kunnen fotograferen, richten wij ons weer op de Dwerggorzen. Hieronder een paar foto's genomen op verschillende dagen in november, december en januari en een foto van een Kleine Barmsijs bij Voorschoten (met dank aan Bert Greve).

Kleine Barmsijs, Voorschoten
Dwerggors, Achterweg Noordwijk
Uitsnede Dwerggors, Achterweg Noordwijk
Op 20 december fotografeerde ik deze Kuifduiker in Scheveningen haven. Gosse maakte mij opmerkzaam op deze fuut-achtige uit het hoge noorden. Nadat hij en ook Piet vertrokken waren, wachtte ik zo lang mogelijk op het juiste licht. Het was een heldere namiddag en de zon ging prachtig onder, met allerlei reflecties op het water als gevolg.

Kuifduiker, Scheveningen haven
Kuifduiker strekt de pootjes bij ondergaande zon
Een andere mooie noordelijke soort van de laatste maanden en evenals de Dwerggorzen een overwinteraar bij ons, is de Ruigpootbuizerd.
Er zijn maar liefst twee vogels vlakbij onze regio aan het overwinteren: een bij Benthuizen, in het Bentwoud en de ander bij Zevenhuizen, tussen de provinciale weg en een nieuwbouwwijk.

Ruigpootbuizerd, Bentwoud namiddag 16-12-2016
Ruigpootbuizerd, Bentwoud
Ruigpootbuizerd, Bentwoud 19-12-2016
De vogel bij Zevenhuizen werd wat later ontdekt en blijkt een vrouwtje te zijn. Na een tip van Dick Karreman zag ik deze vogel voor het eerst op 27 januari van dit jaar, in de omgeving van het Leontine huis (een door Leontine van Moorsel gerealiseerd woon-en zorghuis voor jonge vrouwen met anorexia nervosa in een voormalige boerderij). Deze buizerd rustte regelmatig en langdurig op de daken van de nabijgelegen kassen.
Samen met Frans bezocht ik de vogel nog een keer op 31 januari, waarbij ik haar een paar keer terug vond in de polder aan de overkant van de provinciale weg. Door de scoop van Frans was ze prachtig te zien. Uiteindelijk vonden wij haar weer terug, zittend op een paaltje van een hekwerk aan de achterzijde van een bedrijfsterrein. De eigenaar verleende ons gelukkig toestemming, om behoedzaam wat dichterbij te komen: Frans heel langzaam naderend met de auto en ik gebukt lopend onder de dekking van de enorme stapels pallets.

Ruigpootbuizerd, omgeving Zevenhuizen 31-01-2017
Ruigpootbuizerd bij Leontine-huis 27-01-2017
En dan waren er ook nog die twee leuke Fratertjes, die zich vooral ophielden bij het bunker-museum
aan het einde van de boulevard van Scheveningen. Met toestemming van de vrijwilligers van dit kleine, maar erg interessante museum over de beide wereldoorlogen, mogen wij het terrein op om bijzondere vogels wat beter te kunnen bekijken. Helaas zal deze plek ook binnen afzienbare tijd zijn volgebouwd met een enorm hotel. In het verleden zagen wij hier o.a. Grote Barmsijzen en Sneeuwgorzen.

Fratertje, Scheveningen 23-12-2016
Het meest spectaculair en ook uniek was de enorme invasie van Grote en Kleine Burgemeesters aan de Scheveningse en Katwijkse kust. Met name het Noorderstrand bij Scheveningen was medio januari bedolven onder enorme aantallen aangespoelde zeesterren, oesterschelpen en scheermessen.
Het was één groot banket voor duizenden meeuwen. Daar tussen werden ook per dag meer Burries ontdekt, zowel grote als kleine. Vincent van der Spek berichtte op een bepaald moment "het gaat hier helemaal los".
Kleine Burgemeester in de branding, Scheveningen Noorderstrand 13-01-2017
Grote Burgemeester, Scheveningen Noorderstrand 19-01-2017
Zo'n zeester gaat er wel in
Waar het medio januari soms nog best lastig was, om de Burries te ontdekken tussen die enorme aantallen storm-, zilver-, kok- en kleine mantelmeeuwen, werd dat tegen het einde van de maand steeds eenvoudiger. Kennelijk was het Noorderstrand voor veel meeuwen niet meer aantrekkelijk na het ruimen van alle schelpdieren en trokken zij weg naar zee, of naar hun broedgebieden.
De Burgemeesters bleven, samen met slechts een paar kleine mantelmeeuwen en een erg mooie Pontische meeuw. Met name de Grote Burries, konden met hun enorme snavels wat dieper in het zand nog voldoende schelpdieren vinden.

Hieronder een paar foto's van donderdag 2 februari: voor mij en nog een aantal vogelaars een unieke en prachtige natuurervaring. Wij telden uiteindelijk 8 Grote en 5 Kleine Burgemeesters, in een vrij klein gebied ter hoogte van een lagune dichtbij de vloedlijn.    
Grote en Kleine Burgemeesters tussen Kleine Mantelmeeuwen
Kleine en Grote Burgemeester, Scheveningen Noorderstrand  02-02-2017
Kleine Burgemeester, Scheveningen Noorderstrand  02-02-2017
Er volgt waarschijnlijk nog een aparte Blog-editie over deze unieke Burrie invasie. Zie voor een gedetailleerd verslag gemaakt door Vincent van der Spek en Johan van 't Bosch, de site van Dutchbirding (de link daar naar toe staat bij de opmerking van Wim van Yperen hieronder).
Wel ik hoop dat jullie genoten hebben van de Noordelijke vogels, die ik heb laten zien. Voor mij waren het stuk voor stuk prachtige ervaringen.

donderdag 15 december 2016

Roodbruine herfstkleuren in beeld

Op 26 september trof ik drie Zwarte Ibissen aan bij Berkel en Rodenrijs in de Nieuwe Droogmaking.
Hier een foto van twee vogels bij laat middaglicht. Zwarte Ibis is een prachtige vogel, die met name broedt in landen rond de Middellandse Zee en van dichtbij een purperrood en kopergroen verenkleed toont.
Zwarte Ibissen, Berkel en Rodenrijs 26-09-16
Dinsdag 4 Oktober was ik voor een workshop in Rotterdam Zevenkamp, toen er net tijdens de lunch, een aantal DBAlerts binnen kwamen over een mogelijke Kleine Sprinkhaanzanger op de 2e Maasvlakte langs de Prinses Maxima weg. Direct na afloop van de workshop bijeenkomst belde ik Marijn Hoogteijling die al ter plaatse was: ja ik moest direct komen, zeker als ik fotospullen bij mij had (dat was heel toevallig ook zo) en "iedereen was er, of was onderweg" aldus Marijn.
Nou dan het gas er maar op en ruim een half uur later sloot ik bij de meute aan, voor een soort die naar 's avonds pas bleek (na nadere bestudering door de kenners van de vele gemaakte foto's), een.....gewone Sprinkhaanzanger te zijn: gefopt allemaal! Tja een gewone, die had ieder van ons wel een of meerdere keren op zijn/haar lijst staan. Toch was het een leuke twitch, waarbij de vogel prachtig te volgen was, kruipend en skulkend tussen en in de helmgraspollen en soms tussen de benen van de waarnemers door.


Roland en Rinse hebben kennelijk al zo hun bedenkingen
Sprinkhaanzanger 2e Maasvlakte, 04-10-16
Sprinkhaanzanger 2e Maasvlakte, 04-10-16
Op 7 Oktober ben ik op zoek gegaan naar een jonge Roodpootvalk in het binnen duingebied bij Castricum aan Zee. Ik vond de vogel uiteindelijk jagend op libellen boven het Hoefijzermeer. Het was nog een hele toer, om met statief, camera en fiets bij de hand op een plek te komen, waarbij ik de zon schuin achter mij had. Uiteindelijk lukte het om een paar opnames te maken net voor de valk inviel op een plek buiten ons (er waren inmiddels meerdere waarnemers) gezichtsveld.

Juveniele Roodpootvalk,  Hoefijzermeer, 07-10-16
Roodpootvalk jagend op een libel 
Hebbes!
Roodpootvalk juveniel, Hoefijzermeer,  07-10-16
10 Oktober ben ik in een impuls naar de NO kant van het Oostvoornse meer gereden, waar een jonge
Roodkopklauwier werd gemeld. De vogel bleek ter plaatse in een fraaie omgeving, die mij wat deed denken aan Lentevreugd bij Wassenaar: verschraalde stukken grasland met bijbehorende planten en een afwisselend geheel met duindoorn, meidoorn en vlierstruiken. Ofwel, ideaal jacht- en rustgebied voor een Klauwier.

Roodkopklauwier, Oostvoornsemeer, 10-10-16
Roodkopklauwier met Wesp
Jonge Roodkopklauwier Oostvoornsemeer, 10-10-16
Tussendoor leverde een rondje langs Scheveningen haven, nog wat leuke waarnemingen op.
Het Zwarte Zee-eendje was keurig door de rui heen gekomen, een koppeltje Zwarte Roodstaarten was druk met elkaar in de weer aan het begin van het zuider havenhoofd en de jonge Zilverplevier beproefde nu de blokken aan de noordzijde.
Zwarte Zee-eend Scheveningen, 11-10-16
Zwarte Roodstaart, Scheveningen, 11-10-16
Jonge Zilverplevier, Scheveningen, 11-10-16
Tot slot van deze herfstcollage een serie foto's van een Steppekiekendief, die de tweede helft van oktober te zien was bij Lentevreugd tussen Wassenaar en Katwijk.
Op een van de eerste ochtenden na de ontdekking, liep ik samen met René van Rossum en Sjaak Schilperoort in de schemering het veld in, gevolgd door Frans, die vanuit 's Gravenzande ook een kijkje kwam nemen.
Luuk Punt was er al en zag na een paar minuten de Steppekiek opvliegen en weer iets verder invallen.
Onder aanvoering van René sneden wij iets af, door plas-dras gebied en kwamen toen bij het doorgaande pad midden op het terrein. "Daar zit ie, tegen het riet aan" zei iemand: en ja warempel, daar zat het beest met de borst naar ons toe gekeerd, op nog behoorlijke afstand.
Steppekiekendief Lentevreugd, 18-10-16
Een toast met de koffie van Luuk op deze mooie waarneming
Bij een derde bezoek op zondag 23 oktober was Lentevreugd veranderd in een betoverend mistig landschap, na een heldere nacht met lage temperaturen.
De eerste roofvogel die na enige uren goed in beeld kwam, was niet de Steppekiek, maar een vrouwtje Blauwe kiekendief. Kort hierna liet de Steppekiek zich gelukkig ook mooi zien.
Blauwe kiekendief Lentevreugd, 23-10-16
Steppekiekendief met prooi, Lentevreugd 23-10-16
Begin van de middag besloot ik samen met Bart van Beijeren wat verder het gebied in te trekken, richting de plasjes waar al enige tijd een Koereiger zich ophield in de buurt van een kudde Konikpaarden. Een fotograaf, die de Koereiger wilde vastleggen, stootte ongewild de Steppekiek op en de jonge vogel uit Kazachstan, of een van de omringende landen, vloog onze kant op.
De vogel kwam prachtig in beeld, waarbij de donkere boa, de lichte halsring en de oranjerode borst fraai te zien waren, evenals het donkere "boevenmasker": wat een gaaf beest!
Daarmee tevens een mooie afsluiting van deze herfsteditie.
Steppekiekendief, Lentevreugd, 23-10-16