donderdag 9 maart 2017

Een echte Kleine Topper, een meewerkende Zwartbuikwaterspreeuw en een bijzondere Bruine Klauwier

Op donderdag 2 maart gingen Frans en ik, ieder met onze eigen auto, naar de Kop van Noord Holland.
Frans had namelijk een afspraak met zijn petekind, diezelfde middag in Amsterdam en ik had nog een vrije agenda voor die dag.

Het voornaamste doel was om nu toch eindelijk een Kleine Topper (een Noord Amerikaanse duikeend) te scoren, na de hybride vogel van vorig jaar. Als het mee zat, konden wij mogelijk nog de in de omgeving waargenomen Waterspreeuw proberen, voordat Frans naar Amsterdam moest.
Het weer was niet best: druilerige regen en een wel wat afzwakkende wind, na een kortdurende nachtelijke storm.

Bij de zuiderhaven van Den Oever, zochten wij de groep kuifeenden en toppers af, tot dat Frans riep:
"Ik heb hem" Nou prachtig dacht ik, maar eerst goed zien en dan geloven (het hybride verhaal was ik nog niet vergeten en dus dienden wij alle kenmerken zo goed mogelijk te bekijken).
En jawel, Frans kreeg enige minuten later een terechte "high-five": het was de Kleine Topper!
De afmeting klopte, hij had het kenmerkende bultje op de kop, de bovenzijde was donker gemarmerd en wat Wim er bij ons had ingehamerd; aan de punt van de snavel was de kenmerkende donkere kleine "nagel" zichtbaar.
Rustende Kleine Topper, Den  Oever Zuiderhaven, 02-03-2017
Kleine Topper tussen Kuifeenden, Den Oever Zuiderhaven
Na een kort rustmoment, zwom de topper met de kuifeenden mee naar rechts, om vervolgens met de hele groep de lucht in te gaan. De eenden schrokken duidelijk van iets, maar wij konden zo snel geen roofvogel ontdekken.
Kleine Topper (linksboven) opvliegend
Aardig nat, een beetje verkleumd, maar uiterst voldaan met deze nieuwe soort, gingen wij vervolgens op weg naar de locatie van de Waterspreeuw. Met enig zoeken vonden wij het nog vrij jonge bosperceel, waar kleine beekjes doorheen liepen aan de andere kant van de rijksweg, een paar km voor Den Oever.
Bij aankomst vloog de vogel net ons beeld uit onder het talud van de rijksweg en bleef daar ongeveer drie kwartier pleisteren. Opeens zag iemand anders hem weer bij de kleine stroomversnelling en konden wij vanaf de voetganger/fietsbrug de vogel prima zien. Eindelijk dan, Frans zijn eerste Zwartbuik-waterspreeuw in Nederland en voor mij de tweede.
Zwartbuikwaterspreeuw, Wieringerrandweg onder Den Oever
Zwartbuikwaterspreeuw, let op het witte ooglid!
Zwartbuikwaterspreeuw, Wieringerrandweg, 02-03-2017
Na deze tweede opsteker, vertrok Frans richting petekind en ik richting Den Helder voor de zeer zeldzame Bruine Klauwier. Op 20 februari hadden Frans en ik deze door Connie en Peter Das ontdekte vogel al bezocht. Zelf was ik toen nog maar nauwelijks hersteld van een kleine ingreep aan een teen en liep nog voor een deel met mijn voet in het verband. Verder was het ook die ochtend grijs en regenachtig. Gelukkig werd de vogel tegen einde ochtend toch gevonden: voor Frans een geweldige "Lifer" en voor mij nu al wat betere foto's en duidelijk dichterbij in beeld dan de vogel van Netterden drie jaar geleden.

Bruine Klauwier komt uit Oost-Azië en werd hier in Nederland op zaterdagmiddag 18 januari 2014 voor het eerst ontdekt in de Azewijnse Broek bij Netterden, door Roel Schwartz en twee vrienden.

In de vroege ochtend van zondag 19 januari van dat jaar, ben ik er toen samen met Wim Kolber heen gereden en sloten wij om 08.15 uur aan bij een enorme groep vogelaars, allen in afwachting van dat ene magische moment: de zo gewenste verschijning van deze droomsoort. Zou de vogel hier overnacht hebben, of toch diezelfde nacht gevlogen zijn?
In afwachting van de Bruine Klauwier bij Netterden
Na ongeveer twintig ogenschijnlijk eindeloze minuten wachten, klonk opeens vanuit de groep"daar ik zie hem, bij die braamstruiken voor die schuur." Het daaropvolgende moment zal ik nooit vergeten:
hectiek en stress alom, iedereen riep door elkaar en probeerde zo snel mogelijk de vogel in beeld te krijgen. Wim kreeg van de spanning zijn telescoop niet goed gemonteerd en mocht bij mijn buurman kijken.
Zelf was ik voor mijn doen opvallend rustig. Een redelijke foto maken vanaf die afstand was uitgesloten. Er werd namelijk de afmeting van bijna een heel voetbalveld aangehouden, als afstand tussen ons en de locatie van de vogel. Dit i.v.m. de nog te verwachten honderden vogelaars die die dag de vogel wilden twitchen). Plus dat ik er van uitging dat de klauwier zou moeten gaan jagen voor zijn ontbijt.
Bruine Klauwier, Netterden, 19-01-2014
Deze vogel is ruim twee en een halve maand gebleven en door mij nog een keer bezocht op zaterdag 8 maart, toen ik een jack moest omruilen in Arnhem.  Het was toen uiteraard veel rustiger en met Roland Wantia en twee Duitse vogelaars konden wij de "Braun Wurger" nu beter bekijken. Enige minpunt was, dat ik voor de helft onder de gier zat, daar de boer die dag besloten had om te gaan mesten. Op de terugreis maar een Mc Drive ingereden, daar een pompbediende een half uur daarvoor al bijna flauw viel van de lucht.
Bruine Klauwier, Netterden 08-03-2014
Bruine Klauwier, Netterden 08-03-2014
Terug naar de vogel van Den Helder, die ontdekt werd aan de rand van het Timorpark aldaar, daar dan ook veelvuldig werd gezien, maar ook soms uren zoek was. Hij werd dan een heel eind verder bij de vestingwal weer teruggevonden.
Bruine Klauwier, Den Helder Timorpark, 20-02-2017
Bruine Klauwier, Den Helder
Samen met Frans bij de Bruine Klauwier, 20-02-2017, foto Co van der Wardt 
Mijn tweede bezoek aan de Bruine Klauwier in Den Helder, overtrof echter alle verwachtingen.
Het was nu nagenoeg droog en soms brak er een waterig zonnetje door. De vogel was die dag nog niet gemeld, maar ik zag bij aankomst direct een paar vrouwen en mannen met camera's in het parkje staan, gericht kijkend naar één punt. Tja dan is het feitelijk een inkoppertje. Het gazon was door de vele regen van de voorgaande dagen veranderd in een soort moeras, maar de vogel deed het geweldig.
Hij liet zich prachtig bekijken, waarbij ook het typische klauwier-gedrag, van prooi opprikken te zien was.
Bruine Klauwier, Den Helder 02-03-2017
Bruine Klauwier, Den Helder "Timor moeras"

Bruine Klauwier, Den Helder, 02-03-2017
Waar ik ook enorm van genoot, was het prachtige licht dat soms zichtbaar werd tussen bomen en struiken door. Ik koos dan vaak net een wat ander standpunt dan de anderen en probeerde vervolgens, om de klauwier bij zo contrasterend mogelijk licht vast te leggen.
De Bruine Klauwier had op een goed moment ook een enorme regenworm te pakken en bracht die naar zijn voorraadkamer.
Bruine Klauwier spiest regenworm aan takje
Tot slot nog drie foto's van deze zo prachtig te bekijken vogel bij wisselende lichtomstandigheden.
De klauwier is zelfs nog een paar keer gaan drinken, maar dat ging zo snel, dat helaas niemand dat die middag heeft kunnen vastleggen.
Als afsluiting van een wel erg succesvolle vogeldag, nog ruim een uur bij de Marine haven staan turen, voor hopelijk een glimp van de jonge bultrug, met als resultaat een mogelijke waarneming van nog geen seconde. Tja wie weet was het wel een fatamorgana :-)

Bruine Klauwier, Den Helder Timorpark
Bruine Klauwier, Den Helder, 02-03-2017

dinsdag 7 februari 2017

Noordelijke bezoekers

In deze Blog aflevering, toon ik wat foto's van soorten uit Noordelijke landen, die vanaf eind oktober ons land aandeden.
Op Texel zagen Frans en ik niet alleen een prachtige nagenoeg witte Kerkuil op ons af komen en over ons heen vliegen, maar vonden wij (na een tip van Marc Plomp, die wij hadden geïnformeerd over de erg lichte Kerkuil) bij de Slufter, Strandleeuweriken en IJsgorzen.
Strandleeuwerik, Texel Slufter
IJsgors, Texel Slufter
IJsgors, Texel Slufter
Strandleeuwerik, Texel Slufter

Mannetje Eider met Wilde eenden, Texel Slufter
Bij de eerste koude periode begin november verschenen met name langs de Hollandse kust, groepen Pestvogels en werden twee Dwerggorsjes ontdekt bij Noordwijk langs de Achterweg.
Pestvogel, IJmuiden

Pestvogels vliegen terug naar hun rustplaats, na het foerageren op struiken met bessen , IJmuiden
Pestvogel toont kuif
Pestvogel, IJmuiden
De Dwerggorzen van Noordwijk heb ik diverse malen bezocht, omdat ik weg ben van gorzen en Dwerggorzen heel erg mooie vogeltjes vind. Bij mijn tweede bezoek,  riep iemand "twee Grote Barmsijzen": net achter een struik foerageerden inderdaad twee Grote Barmsijzen op uitgebloeide bloemstengels. De gorsjes moesten toen even wachten: Grote Barmsijs wordt namelijk steeds minder gezien in ons land en verdient feitelijk een breder podium.

Ochtendrijp aan de Achterweg bij Noordwijk

Grote Barmsijs, Noordwijk
Grote Barmsijs, Noordwijk
Nadat ik samen met Don deze vogels van vrij dichtbij had kunnen fotograferen, richten wij ons weer op de Dwerggorzen. Hieronder een paar foto's genomen op verschillende dagen in november, december en januari en een foto van een Kleine Barmsijs bij Voorschoten (met dank aan Bert Greve).

Kleine Barmsijs, Voorschoten
Dwerggors, Achterweg Noordwijk
Uitsnede Dwerggors, Achterweg Noordwijk
Op 20 december fotografeerde ik deze Kuifduiker in Scheveningen haven. Gosse maakte mij opmerkzaam op deze fuut-achtige uit het hoge noorden. Nadat hij en ook Piet vertrokken waren, wachtte ik zo lang mogelijk op het juiste licht. Het was een heldere namiddag en de zon ging prachtig onder, met allerlei reflecties op het water als gevolg.

Kuifduiker, Scheveningen haven
Kuifduiker strekt de pootjes bij ondergaande zon
Een andere mooie noordelijke soort van de laatste maanden en evenals de Dwerggorzen een overwinteraar bij ons, is de Ruigpootbuizerd.
Er zijn maar liefst twee vogels vlakbij onze regio aan het overwinteren: een bij Benthuizen, in het Bentwoud en de ander bij Zevenhuizen, tussen de provinciale weg en een nieuwbouwwijk.

Ruigpootbuizerd, Bentwoud namiddag 16-12-2016
Ruigpootbuizerd, Bentwoud
Ruigpootbuizerd, Bentwoud 19-12-2016
De vogel bij Zevenhuizen werd wat later ontdekt en blijkt een vrouwtje te zijn. Na een tip van Dick Karreman zag ik deze vogel voor het eerst op 27 januari van dit jaar, in de omgeving van het Leontine huis (een door Leontine van Moorsel gerealiseerd woon-en zorghuis voor jonge vrouwen met anorexia nervosa in een voormalige boerderij). Deze buizerd rustte regelmatig en langdurig op de daken van de nabijgelegen kassen.
Samen met Frans bezocht ik de vogel nog een keer op 31 januari, waarbij ik haar een paar keer terug vond in de polder aan de overkant van de provinciale weg. Door de scoop van Frans was ze prachtig te zien. Uiteindelijk vonden wij haar weer terug, zittend op een paaltje van een hekwerk aan de achterzijde van een bedrijfsterrein. De eigenaar verleende ons gelukkig toestemming, om behoedzaam wat dichterbij te komen: Frans heel langzaam naderend met de auto en ik gebukt lopend onder de dekking van de enorme stapels pallets.

Ruigpootbuizerd, omgeving Zevenhuizen 31-01-2017
Ruigpootbuizerd bij Leontine-huis 27-01-2017
En dan waren er ook nog die twee leuke Fratertjes, die zich vooral ophielden bij het bunker-museum
aan het einde van de boulevard van Scheveningen. Met toestemming van de vrijwilligers van dit kleine, maar erg interessante museum over de beide wereldoorlogen, mogen wij het terrein op om bijzondere vogels wat beter te kunnen bekijken. Helaas zal deze plek ook binnen afzienbare tijd zijn volgebouwd met een enorm hotel. In het verleden zagen wij hier o.a. Grote Barmsijzen en Sneeuwgorzen.

Fratertje, Scheveningen 23-12-2016
Het meest spectaculair en ook uniek was de enorme invasie van Grote en Kleine Burgemeesters aan de Scheveningse en Katwijkse kust. Met name het Noorderstrand bij Scheveningen was medio januari bedolven onder enorme aantallen aangespoelde zeesterren, oesterschelpen en scheermessen.
Het was één groot banket voor duizenden meeuwen. Daar tussen werden ook per dag meer Burries ontdekt, zowel grote als kleine. Vincent van der Spek berichtte op een bepaald moment "het gaat hier helemaal los".
Kleine Burgemeester in de branding, Scheveningen Noorderstrand 13-01-2017
Grote Burgemeester, Scheveningen Noorderstrand 19-01-2017
Zo'n zeester gaat er wel in
Waar het medio januari soms nog best lastig was, om de Burries te ontdekken tussen die enorme aantallen storm-, zilver-, kok- en kleine mantelmeeuwen, werd dat tegen het einde van de maand steeds eenvoudiger. Kennelijk was het Noorderstrand voor veel meeuwen niet meer aantrekkelijk na het ruimen van alle schelpdieren en trokken zij weg naar zee, of naar hun broedgebieden.
De Burgemeesters bleven, samen met slechts een paar kleine mantelmeeuwen en een erg mooie Pontische meeuw. Met name de Grote Burries, konden met hun enorme snavels wat dieper in het zand nog voldoende schelpdieren vinden.

Hieronder een paar foto's van donderdag 2 februari: voor mij en nog een aantal vogelaars een unieke en prachtige natuurervaring. Wij telden uiteindelijk 8 Grote en 5 Kleine Burgemeesters, in een vrij klein gebied ter hoogte van een lagune dichtbij de vloedlijn.    
Grote en Kleine Burgemeesters tussen Kleine Mantelmeeuwen
Kleine en Grote Burgemeester, Scheveningen Noorderstrand  02-02-2017
Kleine Burgemeester, Scheveningen Noorderstrand  02-02-2017
Er volgt waarschijnlijk nog een aparte Blog-editie over deze unieke Burrie invasie. Zie voor een gedetailleerd verslag gemaakt door Vincent van der Spek en Johan van 't Bosch, de site van Dutchbirding (de link daar naar toe staat bij de opmerking van Wim van Yperen hieronder).
Wel ik hoop dat jullie genoten hebben van de Noordelijke vogels, die ik heb laten zien. Voor mij waren het stuk voor stuk prachtige ervaringen.